Posted by: Patrick Lim | April 6, 2009

Kinasisiyahan ba ng Dios ang pagdaraos ng pista sa mga patron?

Tanong: Magandang gabi po. Isa po akong Katoliko. Kami pong mga Katoliko, pag pumasok ka sa aming simbahan, marami po kaming mga santo tsaka santa. Ito po ang katanungan ko: kinasisiyahan po ba ng Dios ang pagdaraos ng pista sa aming mga patron?

Bro. Eli Soriano: Alam mo, kapatid, huwag kang magagalit ano, kahit yung iba dyan. Hindi kasiyahan ng Dios yon, naiinis ang Dios na meron tayong buhat-buhat na mga kahoy, o mga bato, o mga kung ano-anong mga imahen, yun ay tinatawag sa Bibliang pagsamba sa mga diosdiosan. In the first place, bawal ng Biblia yon. Ang babasahin ko Bibliang Katoliko, ha. Para in fairness, baka sabihin mo ay inaatake ko ang Katoliko, hindi. Bibliang Katoliko mismo ang basahin natin, yang Bibliang pinirmahan mismo ni Cardinal Rufino Santos, kauna-unahang Cardinal Pilipino. Pakita mo nga yung pirma ni Cardinal Santos, Bro. Mel.

Bro. Mel: Eto po, mga kababayan, ayan kapatid ano, kitang-kita natin: Ang Banal na Biblia, ang nakapirma po sa bandang ibaba ay Rufino J. Cardinal Santos. Archipos Manilensis.

Bro. Eli: Ano ang sabi ng Bibliang Katoliko, na may pirma pa ng Cardinal Katoliko, sa Deuteronomio 5:7, kapatid na Luz –

Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Dios liban sa akin.

Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anomang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa mga tubig sa ilalim ng lupa:

Huwag kang magpapatirapa sa kanila ni sasamba sa kanila: sapagka’t ako na Panginoon mong Dios ay isang Dios na mapanibughuin, na naggagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang sa mga anak ng mga napopoot sa akin, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi;

Ayan. Sabi ng Dios sa Kaniyang Biblia, huwag kang gagawa para sa’yo ng mga larawang inanyuan, yung mga graven images, kagaya nung mga santong Katoliko na ginawa mula sa bato, kahoy, kung minsan sa, meron na rin yatang styropore ngayon, meron ng plastic, kung anu-anong ginawa. Kagaya dyan sa Macabebe, maraming ginagawa dyan, bawal po ng Dios yun eh. “Huwag kang gagawa…” Isipin nyo yan, mga kapatid. Bawal ng Dios yang paggawa nyan, kapatid eh. Ngayon, kaya kayo nagkaron ng mga ganyang mga fiesta, mga handaan para sa mga santo, kasi kumikita ang pari pagka merong mga fiesta, yung mga et cetera, mga pagdiriwang, eh labag sa Dios yon. Sa Bibliang Katoliko bawal yon eh, na ipagdiwang mo yung mga diosdiosan na yon. Ang tawag kasi ng Biblia riyan, diosdiosan. Basahin natin sa Biblia kung anong tawag dyan. Sa Awit 115:4-8, kapatid na Luz –

Ang kanilang mga larawan ay pilak at ginto, isang gawa ng kamay ng tao.

May bibig sila, nguni’t hindi nagsasalita; may mga mata, nguni’t hindi nakakakita;

May mga tainga sila, nguni’t hindi nakaririnig; may ilong sila, nguni’t hindi nakaaamoy;

May mga kamay sila, nguni’t hindi nangakakaramdam; may mga paa, nguni’t hindi nakalalakad; ni bulong man ay walang makalabas sa kanilang lalamunan.

Ang nagsigawa sa mga iyon ay matutulad sa kanila; lahat ng nananalig sa kanila.

Ayon. Ang tawag dyan sa Biblia ay mga larawang inanyuan. May bibig di nagsasalita, may mata di nakakakita, basahin mo sa 115:4, kapatid na Luz, kung anong tawag dyan –

Ang kanilang mga diosdiosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao.

Ayan, mga diosdiosan dyan, kapatid, hindi tunay na Dios yan eh. Gawa ng kamay ng tao yan eh. Ang katunayan nang mangaral si San Pablo sa Atenas, ang sabi niya dun sa Gresya ganito, sa Gawa 17:29, pakibasa Sister Luz –

Yamang tayo nga’y lahi ng Dios, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka Dios ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao.

Kung tayo’y talagang lahing sa Dios, hindi mo man lang dapat isipin na yung pagka-Dios eh maaaring mailagay mo sa ginto, o sa pilak, o sa bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Eh kasi mga Kristiano bawal gumawa ng mga larawan eh, kaya tingnan mo, nung panahon ng mga apostol, wala silang lara-larawan ng mga ganyang santo-santo na ipinagpru-prusisyon. Eh alam mo yung gumagawa nyan, gumagawa ng bagay na walang kabuluhan sa Dios. Pakinggan mo ha, kapatid, sa Jeremias 10:3

Sapagka’t ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan:

Ano yung kaugaliang walang kabuluhan, Sister Luz, tuloy mo.

…sapagka’t may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol.

Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto; kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok, upang huwag makilos.

Sila’y gaya ng puno ng palma, na binilog, at hindi nagsasalita: kinakailangang pasanin, sapagka’t hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagka’t hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti.

O meron ka bang makukuhang mabuti dyan sa mga ginawa ng kamay ng mga tao galing sa mga puno-puno ng kahoy? Nilagyan ng ginto at saka pilak, ginawang larawang inanyuan. Hindi naman makalakad kaya kailangang pasanin. Kaya nga may prusisyon eh, pinapasan eh. “Dios te salve, maria Llena eres de grac…” yan ang ginagawa. Naku! Pagka merong ganyan, merong mga musiko, may mga banda, may mga putukan, may mga inuman. Naku! pagka pista, may saksakan pa sa Tondo pagka lasing na! Kaya walang mabuting bunga yang fiesta eh. Dyan sa Apalit, pag nag-fiesta si Apong Iro, may nalulunod palagi. Eh doon lang sa ano, nung magpi-fiesta yung poon sa Wawa, mahigit tatlong daan yata yung nagkalunod don. Biro mo. Kung yan ay gawaing sa Dios, hindi dapat magkaron ng ganyang mga insidente. Pero, bakit nagkakaron ng ganyan, tuwing magpi-fiesta sa Tondo, naka-record na yan, tuwing may fiesta may patayan, may dukutan, may lasingan. Eh kasi, mali yan eh, yang pagsamba sa diosdiosan. Akala mo natutuwa ang Dios dyan? Basahin natin sa Bibliang Katoliko kung ano nararamdaman ng Dios pagka sumasamba ang tao sa diosdiosan. Basahin natin dun sa pangunahing Biblia Sister Luz, I Pedro 4:3

Sapagka’t sukat na ang lumipas na panahon upang gawin ang kalooban ng mga Gentil, na nagumon sa kalupaan, sa masasamang pita, sa paglalasing, sa kayamuan sa pagkain at pag-inom, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan:

Tingnan mo ha, “kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan.” “Kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan.” Nakakasuklam pala sa Dios yan eh, kapatid na Luz. At ikaw na sumasamba sa diosdiosan, pagka niluluhuran mo na, nananalangin ka dyan, nadadamay ka dun sa sumpa ng Dios. Pakinggan nyo sa Habakuk 2:18

Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yao’y inanyuan ng manggagawa niyaon; ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping diosdiosan?

Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, Gumising ka; sa piping bato, Bumangon ka! Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, at walang hinga sa loob niyaon.

Maliwanag na maliwanag yan, kapatid. “Sa aba niya,” parang nasa ilalim ka ng sumpa pagka kinakausap mo yung kahoy at saka yung bato. Eh naku, kapatid, eh ang ginagawa natin nagnonobena pa tayo sa bato saka sa kahoy eh, ke Maria, ke Pedro, ke kung sino-sino. At ang masama pagka nagnonobena, kung sino-sino tinatawag, pati ba naman kaban ng tipan, pati pinto ng langit, naku marami, pati tore ni David, ay naku. Basahin mo nga Sister Luz yung tinatawagan pagka sumasamba sa diosdiosan.

Sis. Luz: Sige po, pakilagay nga natin. Nandon sa kanilang aklat. Pakilakihan natin ng konte. Yan. Ito po mga tinatawagan nila. “Luklukan ng karunungan. Mula ng tuwa namin. Sisidlan ng kabanalan. Sisidlang bunyi at bantog. Sisidlan ng bukod-tanging katimtiman. Rosang..”

Bro. Eli: Ah, teka muna. Basa ka lang ng basa, may sagot dyan sa ibaba eh. Bawat sabihin dyan, may isinasagot sa baba. Ang sagot, “Ipanalangin mo kami.” Ayon. Sige, sige, ako sasagot, Sis. Luz.

Sis. Luz: Sige po. Umpisahan uli natin. Dun sa, ayan, “Luklukan ng karunungan.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Mula ng tuwa namin.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Sisidlan ng kabanalan.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Sisidlang bunyi at bantog.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Sisidlan ng bukod-tanging timtiman.”

Bro. Eli: Ah, katimtiman, anong timtiman.. “Ipanalangin mo kami.” Tuloy.

Sis. Luz: “Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Tore ni David.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Toreng garing.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Bahay na ginto.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Kaban ng tipan.”

Bro. Eli: “Ipanalangin mo kami.”

Sis. Luz: “Pinto ng langit.”

Bro. Eli: “Ipanalangin…” biro mo naman pati pinto inutusang manalangin. Ano ba namang katarantaduhan yang napagtutunan natin? Biro mo, pwede bang manalangin yung pinto? Kaya, mga kababayan, naku, mag-isip-isip ho kayo, yang pagsamba dyan sa mga diosdiosan kung ano-anong katarantaduhan ang pinagtuturo sa’tin ng mga prayle, hanggang ngayon eh ginagawa pa natin. Eh alam nyo miski sa Pasyong Katoliko, nagagalit ang Dios dyan sa mga diosdiosan na yan eh, yung ginawa ng mga kamay. Basahin natin sa Pasyon.

“Dapat na maghinanakit sa’yo ang Poong marikit; ginto’t pilak, yamang munti, sa’yo’y di ipinagkait, kay baal mo pinagsulit.”

Ba, si baal diosdiosan yun eh. Eh ipinagsusulit mo ika kay baal. Eh, samantalang luhod ka nang luhod sa mga diosdiosan, luhod ka nang luhod ke, sa litrato raw ni Maria yun, ilan ang litrato ni Maria, naku naman, Sister Luz, minurder ng husto si Maria. Yung nasa EDSA, ke pangit-pangit! Pakita mo yung napaka-pangit na Mar- hindi naman si Maria yun.

Sis. Luz: Pakita nga natin. Pakita po natin.

Bro. Eli: Di ba kayo nahihiya kay Maria nyan, minurder nyo pagmumukha ni Maria. At hindi lang dyan, pati si Kristo, pati si Kristo kung ano-anong pagmumukha ang ibinigay kay Kristo. Pakita natin kapatid na Mel.

Bro. Mel: Ito po ang iba’t ibang mga mukha na ginawa, inimbento. Tingnan nyo po, mga magulang, ano po. Nakikita po namin dito, kapatid na Eli, magkakaiba po ng itsura ng pagmumukha. Ayan.

Bro. Eli: Naku, meron pa palang kamukha ni Barack Obama dyan, ano, haha.

Bro. Mel: Oo nga po. Ayan, kapatid na Rolan, balbas-sarado, ka-haba ng buhok. Ito, parang ang lungkot nitong isa. Ito parang Hapon na mongoloid.

Bro. Rolan: Oo, mongoloid.

Bro. Mel: Ito parang iniwan.

Bro. Rolan: Parang nagtatampo.

Bro. Mel: Oo. Parang galit yung isa.

Bro. Rolan: Ito galit. Parang may atraso yung…

Bro. Mel: Ito parang muntik ngumiwi. Ito iba naman, parang “Okay lang.”

Bro. Rolan: “Okay lang.”

Bro. Mel: Hm. Ito parang, “O ano ngayon?”

Bro. Rolan: “O ano ngayon?”

Bro. Mel: Parang ganun eh.

Bro. Rolan: Parang natapyas yung kaliwang bahagi ng…

Bro. Mel: Oo. Eh yung isa, babaeng-babae ang dating nitong isa, kapatid na Rolan, ano?

Bro. Rolan: Parang babae.

Bro. Mel: Pa-cute ng konti.

Bro. Rolan: Ito?

Bro. Mel: Parang manlalakbay naman ito sa disyerto.

Bro. Rolan: Hm… sa disyerto. Yan, parang binugbog.

Bro. Mel: Parang nabugbog ito. Eh yung isa?

Bro. Rolan: Parang ano…

Bro. Mel: Parang…

Bro. Rolan: Parang, di naligo.

Bro. Mel: Iba eh. Ito namang isa.

Bro. Rolan: Parang, parang mahiyaing di mo maintindihan.

Bro. Mel: Oo, mahiyain.

Bro. Eli: Kung yan eh totoo, bakit hindi nagkakapare-pareho yang litrato na yan? Biro mo kung ano-ano, meron pang mukhang mongoloid, di ba? May negro pa. Parang yung nasa Quiapo, negro naman yun. Eh wala, sino namang maniniwalang si Kristo’y negro, hindi naman Siya taga-Africa? O di ba? Hindi naman Siya black na kagaya ng bagong halal na presidente ng America na the first black president na si Obama. Eh yun eh talagang black yon, eh pero si Kristo, kahit kelan hindi black, mga kababayan. Kaya yang pinaggagawa ng Katoliko na yan, kasuklamsuklam sa Dios yan eh. Hindi naman totoo na ganyan si Kristo, at hindi ganyan si Maria. Kaya ang sabi, yung mga nakikipag-usap sa kahoy, nakikipag-usap sa bato, “sa aba niya,” sabi ng Biblia. “Woe unto him” sabi dun sa Bibliang Ingles. Ibig sabihin non kasumpa-sumpa sa Dios yung mga nagtitiwala dyan sa mga diosdiosan. Kapatid huwag ka magagalit po. Yan ang nasa Biblia nyo, hindi lang binabasa ng mga pari. Alam nyo kung bakit hindi binabawal ng pari yan? Kasi kumikita sila dyan eh. Malakas pagkakitaan yan, hanapbuhay yan eh. O basahin natin sa aklat ng Gawa, kapatid na Luz.

Sis. Luz: Pakilagay nga natin. Ito po, Gawa 19:24-29

Sapagka’t may isang taong nagngangalang Demetrio, pandaypilak, na gumagawa ng maliliit na dambanang pilak ni Diana, ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap-buhay sa mga panday;

Na sila’y kaniyang tinipon pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa, at sinabi, Mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa hanap-buhay na ito.

At inyong nakikita at naririnig, na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asia, ay nakaakit ang Pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao, na sinasabing hindi raw mga dios, ang mga ginagawa ng mga kamay:

At hindi lamang may panganib na mawalang kapurihan ang hanapbuhay nating ito; kundi naman ang templo ng dakilang diosa Diana ay mawawalan ng halaga, at hanggang sa malugso ang kadakilaan niya na sinasamba ng buong Asia at ng sanglibutan.

At nang marinig nila ito’y nangapuno sila ng galit, at nangagsigawan, na nagsipagsabi, Dakila ang Diana ng mga taga Efeso.

At napuno ng kaguluhan ang bayan: at pinagkaisahan nilang lusubin ang dulaan, na sinunggaban si Gayo at si Aristarco, mga lalaking taga Macedonia, na kasama ni Pablo sa paglalakbay.

Bro. Eli: Nakita mo? Yung mga kakampi ni Pablo, dahil nangangaral si San Pablong apostol na hindi Dios yang ginawa ng kamay ng mga tao, eh nung may naghahanapbuhay na gumagawa ng mga maliliit na diosdiosan, nagalit kay Pablo. Sabi, yumayaman tayo dito sa hanapbuhay na ito, eh pero itong si Pablong ito inihihiwalay ang mga tao, sinasabing hindi Dios ang ginawa ng kamay ng mga tao. Kaya nagalit sila kay Pablo, dinaluhong nila yung mga kasamahan ni Pablo, si Aristarco saka si Gayo, mga nangangaral ng katuwiran ng Dios. Kaya alam nyo noon pang araw ginawa nang hanapbuhay yan eh. Yang hanapbuhay ng taga Macabebe, at saka yang hanapbuhay ng taga Santa Ursula sa Betis, ay naku, malakas na hanapbuhay yan. Ang dami ng yumaman dyan. Bebenta sa’yo yung kapirasong kahoy, pipinturahan, lalagyan ng dekorasyon, bebenta sa’yo limang daan, isang libo, may pitong libo, merong mga dose mil, may kinse mil, may daang libo, yan po. Yan ay hanapbuhay. At kumikita ang pari dyan kaya hindi nila ipinagbabawal yan. Pero bawal po ng Biblia yan, kapatid. Sana po naunawaan nyo ibig kong sabihin.

Sana ingat kayo. Huwag kayong sasamba dyan. Hindi po yan sina… ang Dios po kasi kung sasamba tayo, hindi kailangan ng larawan, kasi ang Dios eh espiritu. Basahin natin ang Juan 4:23-24, kapatid na Luz –

Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.

Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.

Ayon. Kaya como ang Dios ay Espiritu, sasambahin mo Siya hindi sa larawan, kundi sa katotohanan. At ang Dios lang ang dapat nating luluhuran. Nasa Pasyon yan eh, kapatid. Eh tayo luhod tayo nang luhod kay Maria, ke Pedro, sa mga apostol, sa mga larawan ng apostol daw, hindi naman totoong larawan ng mga apostol yon, hindi naman ganon kapangit si Maria. Hindi naman ganon ang itsura ni Kristo. Eh luhod tayo nang luhod, samantalang sabi ng Pasyong Katoliko, sa isang talata, pakilagay mo nga sa screen: “Sukat mong maalaman, sa sulat napapalaman; ang Poong Dios nga lamang, Siyang dapat na luhuran at sambahin gabi’t araw.”

Kita mo, nasa Pasyon yun eh! Ang Poong Dios lamang ang nararapat luhuran at sambahin gabi’t araw. Eh kung sino-sino niluluhuran natin. Si Pedro, si Pablo raw yon, si Santa Eskolastika, si San Fernando, si San Isidro Labrador, naku po, katakot-takot ng dami ang niluluhuran ng Katoliko. Eh sabi ng kanilang Pasyon, Pasyon pong Katoliko yan eh. “Sukat mong maalaman, sa sulat napapalaman;” Sa Kasulatan. “ang Poong Dios nga lamang, Siyang dapat na luhuran at sambahin gabi’t araw.” De sa Dios lang tayo luluhod, eh luhod tayo ng luhod kung kani-kanino eh. Masama po ang ginagawa natin, kasuklamsuklam sa Dios yan. Yan po ang maipapayo ko sa inyo mga kapatid.

Ang Dating Daan Bible Exposition
November 6, 2008, ADD Convention Center, Apalit, Pampanga, Philippines

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: